Oferta

Seksualność

To co jest moją pasją, czym zajmuję się klinicznie i naukowo to trudności z obszaru seksualności, którą rozumiem nie tylko jako dysfunkcje seksualne (np. przedwczesny wytrysk, opóźniony wytrysk, brak wytrysku, niepełny wzwód, pochwica, dyspareunia, utrata potrzeb seksualnych czy awersja seksualna) czy zaburzenia preferencji (różnego rodzaju - od pedofilli, voyeryzmu, fetyszyzmu, ekshibicjonizmu, transwestytyzmu fetyszystycznego po inne parafilijne preferencje seksualne, które często sprawiają cierpienie psychiczne), ale również jako problemy relacyjne. Mam tu na myśli szeroko rozumiane trudności w związkach, np. zdrady, straty, nieumiejętność wchodzenia w związki czy kłopoty z ich utrzymaniem.


Psychoterapia młodzieży

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny kierunkujący na to, jaka forma oddziaływania będzie najbardziej wskazana.
Od zebrania odpowiednio ukierunkowanego wywiadu rozwojowego i postawienia hipotezy trudności, z którymi zgłasza się dana osoba zależy procedura leczenia.
Wszelkie zasady pracy pomiędzy terapeutą i pacjentem określa wypracowany kontrakt terapeutyczny, który jest nie tylko zawartym przymierzem, ale czyni zasady terapii jasnymi, zrozumiałymi i bezpiecznymi.


Psychoterapia dorosłych

Podobnie jak w przypadku psychoterapii młodzieży pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny kierunkujący na to, jaka forma oddziaływania będzie najbardziej wskazana.
Co do metody pracy, to w swoim rozumieniu człowieka i jego trudności wykorzystuję postawę psychiatry i analityka. To znaczy, że z jednej strony stosuję perspektywę naukową według współczesnego podejścia naukowego. Innymi słowy diagnozuję objawy (np. urojenia, natręctwa, fobie). Z drugiej korzystam z dróg emocjonalnych, intelektualnych czy empatyczno-intuicyjnych. Ta druga droga poznania jest inna, bo w dużej mierze jest nienaukowa, nieweryfikowalna jak w przypadku tej pierwszej a właśnie subiektywna i można by powiedzieć, że autorska czy niepowtarzalna tak jak każdy człowiek i jego trudności.
Tak jak w przypadku dzieci i młodzieży wszelkie zasady pracy pomiędzy terapeutą i pacjentem określam poprzez wypracowany kontrakt terapeutyczny, który jest nie tylko zawartym przymierzem, ale czyni zasady terapii jasnymi, zrozumiałymi i bezpiecznymi.


Psychoterapia par

W takim samym podejściu pomagam parom, które przychodzą motywowane różnymi powodami, aby przezwyciężyć kryzys czy szeroko rozumianą traumę, rozumieć własne potrzeby, rozumieć swój język. Kiedy się od siebie oddalają, kiedy poszukują siebie w innych relacjach, kiedy zaczynają niszczyć to co przez wiele lat wspólnie budowali. Kiedy czegoś brakuje albo kiedy czegoś jest w nadmiarze.


Psychoterapia psychodynamiczna jako metoda leczenia

Język, wiedza i metoda leczenia jaką się posługuję to psychoterapia psychodynamiczna. Wybór tej modalności to wynik mojej osobowości.
Celem psychoterapii psychodynamicznej jest przede wszystkim uczynienie z nieuświadomionego świadomym, po to, żeby osoba podejmująca terapię poznała dodatkowe, poza tymi które zna, uwarunkowania swoich myśli, swoich emocji i swoich zachowań. Staram się w swojej pracy różnymi technikami przekazywać informacje tak, aby osoba otrzymująca poszerzoną pulę wiedzy mogła lepiej rozumieć siebie i dokonać wyboru, czy podejmuje zmianę.


Uzależnienia

W związku z pracą na Szpitalnym Oddziale Leczenia Uzależnień posiadam relatywnie duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od środków zmieniających świadomość, ale także z osobami uzależnionymi behawioralnie, tj. od pracy, zakupów, hazardu, gier komputerowych itp.


Konsultacje i diagnoza

Swoją pracę psychoterapeutyczną opieram na rzetelnej diagnozie, czyli ustaleniu rzeczywistego problemu. Polega to na opisie przez osoby zgłaszające się o pomoc trudności z jakimi przychodzą i na podstawie przeżywanych przez siebie objawów.